Warning: fopen(/home/sedefof/public_html/system/storage/logs/openbay.log): failed to open stream: No such file or directory in /home/sedefof/public_html/system/library/log.php on line 6 Şartlar ve koşullar
Kullanım Koşulları

1. Kullanım Koşulları 
1.1 Sedefofset.net’i kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Sedefofset.net'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Sedefofset.net'e erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.2  Sedefofset.net - Sedef Ofset'de sunulan hizmetler Sedefofset.net (bundan böyle kısaca "Sedefofset.net" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Sedefofset.net'in yasal sahibi Sedefofset.net olup, Sedefofset.net üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Sedefofset.net'e aittir. 

1.3 İş bu kullanım koşullarını Sedefofset.net gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Sedefofset.net'de yayımlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

1.4 Sedefofset.net hizmetlerinden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Sedefofset.net tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.5 Sedefofset.net,  Sedefofset.net' da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


2. Tanımlar 
2.1 Sedefofset.net: Sedefofset.net tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir. 

2.2 ÜYE: Sedefofset.net'den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Sedefofset.net tarafından üyelikleri onaylanan  gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.

2.3 KULLANICI: Sedefofset.net’i alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4 İÇERİK: Sedefofset.net'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

2.5 WEB SİTESİSİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Sedefofset.net vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Sedefofset.net arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

2.6 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Sedefofset.net'in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.3. Hizmetlerin Kapsamı 
3.1 Sedefofset.net'in, Sedefofset.net üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 

3.2 Sedefofset.net'in, Sedefofset.net üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Sedefofset.net'e ait www.Sedefofset.net adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Sedefofset.net adına ayıpsız olarak teslimidir. 

3.3 Sedefofset.net, Sedefofset.net üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Sedefofset.net'de yayımlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4 Sedefofset.net bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Sedefofset.net tarafından belirlenecek ve Sedefofset.net'in ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Sedefofset.net, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Sedefofset.net'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.4. Genel Hükümler 
4.1 Sedefofset.net üzerinden, Sedefofset.net'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Sedefofset.net üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Sedefofset.net'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır.

4.2 Sedefofset.net, Sedefofset.net'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Sedefofset.net üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Sedefofset.net muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Sedefofset.net'e verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Sedefofset.net'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sedefofset.net'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Sedefofset.net'in Sedefofset.net'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

4.3 Sedefofset.net, işbu Sedefofset.net ve Sedefofset.net uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Sedefofset.net'i kullanma koşulları ile Sedefofset.net'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Sedefofset.net'i ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sedefofset.net'de yayımlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Sedefofset.net'in kullanımı ya da Sedefofset.net'e giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 
Sedefofset.net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

4.4 Sedefofset.net dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan içeriklerden dolayı Sedefofset.net'in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Sedefofset.net çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sedefofset.net yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Sedefofset.net, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. 

4.5 Sedefofset.net'i kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Sedefofset.net üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, Sedefofset.net dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Sedefofset.net ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin Sedefofset.net üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Sedefofset.net'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.6 İşbu Sedefofset.net'in sahibi Sedefofset.net'dir. Sedefofset.net'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Sedefofset.net'in sunumu Sedefofset.net'in ya da izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Sedefofset.net'deki bilgilerin ya da sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Sedefofset.net içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Sedefofset.net yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Sedefofset.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Sedefofset.net hizmetlerini, bilgilerini ve Sedefofset.net'in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Sedefofset.net'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Sedefofset.net'in yazılı izni ile mümkündür.

4.8 Sedefofset.net, Sedefofset.net üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Sedefofset.net aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Sedefofset.net'in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Sedefofset.net için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Sedefofset.net'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. 

4.9 İşbu Sedefofset.net Kullanım Koşulları dâhilinde Sedefofset.net tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Sedefofset.net; Sedefofset.net hizmetleri, Sedefofset.net bilgileri, Sedefofset.net telif haklarına tâbi çalışmaları, Sedefofset.net ticari markaları, Sedefofset.net ticari görünümü veya bu Sedefofset.net vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.10 Sedefofset.net 'den yapılacak alışverişlerde EFT/Havale seçenekleri mevcuttur. Sipariş tarihinden sonra gerçekleşen, daha önceden öngörülemeyen sebeplerden (tabii afet, savaş, terör, iletişim hatlarındaki büyük sorunlar vs.) dolayı sözleşmeyi imzalayan tarafların sorumluluklarını yerine getirememeleri ve bu durumun üç (3) günden fazla sürmesi durumunda tarafların her birinin tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. 

4.11 Sedefofset.net satışa sunduğu ürünlerin bir kısmı için stok tutmuyor olabilir. Müşterileri tarafından sipariş edilen bu ürünler, ürünün üreticisi, distribütörü veya dağıtıcısından temin edilerek basım işlemi yapılarak müşterilere ulaştırılmaktadır. Nadiren de olsa, tedarikçi firma stoklarında bulunmayan ürünler nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Bu tür sorunlardan dolayı ürünün temin edilememesi veya teslimatın gecikmesi durumunda; müşteriler bilgilendirilir ve talep edilmesi halinde sipariş edilen ürün değiştirilebilir veya ürün bedeli olarak alınmış olan tutar iade edilerek sipariş iptal edilebilir. 

4.12 Bazı ürünlerde ekran görüntüsü ile ürünün orjinali arasında ton  farkı yaşanması muhtemeldir. Sistem kaynaklı sorunlar ve internetteki dizgi hatalarından onay sonrası Sedefofset.net sorumlu değildir. 

4.13  Sedefofset.net’de yayımlanan fiyat listelerinde sehven hata yapılması halinde ürün fabrikasının belirlediği kendi fiyat listesi geçerli olacaktır.
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sedefof/public_html/system/library/log.php on line 14Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sedefof/public_html/system/library/log.php on line 14